Hướng dẫn Cán bộ nhân viên khai báo hồ sơ trên phần mềm MISA QLCB

Thứ sáu - 14/04/2023 19:21
Mục đích: Giúp Cán bộ nhân viên (CBNV) tự khai báo các thông tin hồ sơ CBCCVC của mình trên phần mềm MISA QLCB chi tiết, đầy đủ, chính xác.

Hướng dẫn thực hiện:

 • Khi CBTC đơn vị lập đợt Bổ sung lý lịch để yêu cầu CBNV trong đơn vị tự khai báo thông tin hồ sơ, CBNV sau khi đăng nhập vào phần mềm sẽ nhận được thông báo như sau:
 • Nhấn chọn vào thông báo để chuyển tới mục Sơ yếu lý lịch, chọn Sửa để tiến hành thay đổi/cập nhật thông tin.
 • Lưu ý CBNV cập nhật đầy đủ các thông tin có dấu (*) bắt buộc. Các trường thông tin còn lại nếu có dữ liệu, CBNV vui lòng bổ sung đầy đủ.

1. Thông tin cá nhân

THÔNG TIN CHUNG

 • Phần mềm tự động lấy lên thông tin Loại cán bộ; Số hiệu cán bộ; Họ và tên theo thông tin khai báo của CBTC đơn vị, CBNV không cần khai báo thông tin này.
 • Mã định danh CBCCVC: Là mã số định danh 1 CBCCVC trên CSDLQG về CBCCVC. Liên hệ với CBTC đơn vị để nhận mã nếu chưa biết mã định danh CBCCVC của mình. 
 • Tên gọi khác: Nhập tên gọi khác của CBNV (nếu có).
 • Giới tính (*): Chọn giới tính Nam/Nữ trong danh mục có sẵn, không tự nhập.
 • Ngày, tháng, năm sinh(*): Tự nhập/chọn ngày tháng năm sinh CBNV trên giấy khai sinh.
 • Mã hồ sơ: Là mã hồ sơ CBCCVC trên CSDLQG về CBCCVC. Liên hệ với CBTC đơn vị nếu để nhận mã nếu chưa biết mã hồ sơ của mình.
 • Đơn vị quản lý hồ sơ CBCCVC(*): Là đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng CBCCVC. Chọn đơn vị chủ quản có sẵn trong danh mục phần mềm, không tự nhập.
 • Đơn vị sử dụng hồ sơ CBCCVC(*): Là đơn vị chịu trách nhiệm sử dụng, giám sát công việc của CBNV. Chọn đơn vị đang công tác trong danh mục có sẵn của phần mềm, không tự nhập.
  (Ví dụ: Đơn vị trường THPT Phan Thiết+ Đơn vị quản lý hồ sơ CBCCVC: Sở GD và ĐT tỉnh Bình Thuận + Đơn vị sử dụng hồ sơ CBCCVC: Trường THPT Phan Thiết)

THÔNG TIN NƠI SINH; THÔNG TIN QUÊ QUÁN; HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ; NƠI Ở HIỆN NAY

 • Thông tin nơi sinh: Khai báo thông tin giống trên Giấy khai sinh của CBNV. Chọn thông tin trong danh mục có sẵn của phần mềm, không tự nhập (Trừ mục chi tiết).
 • Thông tin quê quán: Khai báo thông tin giống trên CMND/CCCD. Chọn thông tin trong danh mục có sẵn của phần mềm, không tự nhập (Trừ mục Địa chỉ). Nếu trùng với Nơi sinh thì có thể chọn Lấy từ thông tin nơi sinh để không mất công nhập lại.
 • Hộ khẩu thường trú: Khai báo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Chọn thông tin trong danh mục có sẵn của phần mềm, không tự nhập (Trừ mục Địa chỉ).  Nếu trùng với Quê quán thì có thể chọn Lấy từ thông tin quê quán để không mất công nhập lại.
 • Nơi ở hiện nay: Khai báo địa chỉ nơi ở thực tế hiện tại. Chọn thông tin trong danh mục có sẵn của phần mềm, không tự nhập (Trừ mục Địa chỉ). Nếu trùng với Hộ khẩu thường trú thì có thể chọn Lấy từ thông tin hộ khẩu thường trú để không mất công nhập lại.

THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁC

 • Số CMND/thẻ căn cước (*); Ngày, tháng, năm cấp; Nơi cấp: Tự nhập theo thông tin của CBNV (Chỉ nhập thẻ CCCD hoặc thẻ CMND, không nhập cả hai. Lưu ý số CMND là 9 số, CCCD là 12 số)
 • Số định danh cá nhân: Nhập số định danh cá nhân có trên CSDLQG về Dân cư.
  • Nếu đã có Căn cước công dân gắn chíp: Số định danh cá nhân chính là dãy số gồm 12 số trên Căn cước công dân gắp chíp.
  • Nếu chưa có Căn cước công dân gắn chíp thì xem hướng dẫn tra cứu số định danh cá nhân tại đây.
 • Ngày cấp ĐDCN; Nơi cấp ĐDCN: Nhập ngày, tháng, năm và nơi cấp Định danh cá nhân.
  (Lưu ý: CBNV chỉ nhập khi đã ra cơ quan thẩm quyền tại địa phương xin cấp số định danh cá nhân, nếu không có thì để trống. Nếu đã nhập theo thông tin của CCCD thì không cần xóa đi)
 • Mã số thuế cá nhân: : Nhập mã số thuế cá nhân đã đăng ký. Tra cứu thông tin mã số thuế cá nhân tại đây.
 • Số sổ BHXH; Ngày tham gia BHXH: Nhập theo sổ BHXH của CBNV.
 • Số thẻ BHYT: Nhập theo thẻ BHYT của CBNV.
 • Dân tộc (*); Tôn giáo (*): Khai báo theo thông tin của CBNV. Chọn thông tin trong danh mục có sẵn của phần mềm, không tự nhập.
 • Thành phần gia đình: Khai báo theo thông tin của CBNV. Chọn thông tin trong danh mục có sẵn của phần mềm, không tự nhập:
  • Thành phần công chức, viên chức: Là những người được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào các chức danh trong cơ quan nhà Nước.
  • Thành phần nông dân: là những gia đình có nguồn thu nhập chính đến từ việc làm nông nghiệp
  • Thành phần công nhân: là những gia đình có nguồn thu nhập chính từ việc làm công nhân cho các nhà máy, xí nghiệp
  • Thành phần quân nhân: là những người làm việc trong môi trường quân đội.
  • Thành phần tiểu thương, thành phần tiểu chủ, thành phần tư sản, thành phần tiểu tư sản…Đây là các tầng lớp nhân dân có của cải, chuyên buôn bán nhỏ lẻ.
 • Tình trạng hôn nhân (*): Khai báo theo thông tin của CBNV. Chọn thông tin trong danh mục có sẵn của phần mềm, không tự nhập:
  • Chưa kết hôn: Còn độc thân/chưa đăng ký kết hôn.
  • Đang có vợ/chồng: Đã đăng ký kết hôn, đang có vợ/chồng.
  • Đã ly hôn hoặc góa vợ/chồng: Đã đăng ký kết hôn nhưng đã ly hôn và đã hoàn thiện thủ tục ly hôn theo pháp luật. Hoặc vợ/chồng đã mất.
  • Khác: Tình trạng hôn nhân khác với những trường hợp trên.
 • Điện thoại di động; Điện thoại nhà riêng; Email (*): Tự nhập theo thông tin của CBNV.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Ngày tuyển dụng: Ngày chính thức được tuyển dụng trên quyết định tuyển dụng vào ngành (VD: lấy tại “kể từ ngày 01/06/2017”)
 • Số quyết định: Số quyết định tuyển dụng vào ngành (VD: lấy tại “Số …/QĐ-ĐHLHN”)
 • Ngày quyết định: Ngày ra quyết định tuyển dụng (VD: lấy tại “Hà Nội, ngày … tháng … năm …”)
 • Nghề nghiệp trước khi tuyển dụng: Nghề nghiệp, công việc làm trước khi được tuyển dụng. Nhập theo thông tin CBNV, ví dụ:
  • Được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp thì nghề nghiệp trước khi tuyển dụng là Sinh Viên.
  • Được tuyển dụng sau khi có 1 thời gian làm việc cho đơn vị tư nhân với công việc là Kế toán thì Nghề nghiệp trước khi tuyển dụng là Kế toán.
 • Cơ quan tuyển dụng: Cơ quan ra quyết định tuyển dụng (VD: Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận)
 • Ví trí tuyển dụng: Vị trí được giao nhiệm vụ khi có quyết định tuyển dụng (VD: Chuyên viên)
 • Ngày vào biên chế chinh thức: Nhập theo quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch lần đầu tiên hoặc quyết định hết thời gian tập sự.
  Ví dụ các trường hợp sau:
  • Nhập theo quyết định tuyển dụng: Đối với CBNV được tuyển dụng chính thức là viên chức không qua thời gian tập sự.
  • Nhập theo quyết định bổ nhiệm ngạch đầu tiên: Đối với CBNV lúc đầu được tuyển dụng là viên chức có thời gian tập sự, sau khi hết tập sự sẽ có quyết định bổ nhiệm ngạch chính thức thì lấy theo quyết định này.
  • Nhập theo quyết định hết thời gian tập sự: Đối với CBNV lúc đầu được tuyển dụng là viên chức có thời gian tập sự, nhưng sau khi hết thời gian tập sự CBNV chưa được ra quyết định bổ nhiệm ngạch chính thức thì vẫn tính thời gian bắt đầu hết tập sự là ngày vào biên chế chính thức.
 • Ngày vào đơn vị (*): Nhập ngày được tiếp nhận làm việc ở đơn vị hiện tại.
 • Chức vụ: Chức vụ được bổ nhiệm khi được tuyển dụng. Chọn trong danh mục phần mềm có sẵn.
 • Chức danh: Chức danh được bổ nhiệm khi được tuyển dụng. Chọn trong danh mục phần mềm có sẵn.
 • Phòng ban: Chọn phòng ban là tên đơn vị trong danh mục phần mềm có sẵn.
 • Công việc làm lâu nhất: Tự nhập theo thông tin CBNV nếu có. Lưu ý công việc làm lâu nhất là  công việc trước khi được tuyển dụng.
 • Mô tả công việc chính được giao (*): Tự nhập công việc được giao khi tuyển dụng.
 • Năng lực sở trường: Tự nhập theo thông tin CBNV nếu có.
  HỒ SƠ NHẬP TƯƠNG TỰ CHO ĐẾN KHI HẾT CÁC MỤC CÓ NỘI DUNG 
Các hướng dẫn tiếp theo tiếp tục được cập nhật
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
z4906687717133-36029ac8fb4378b19b9497a45f2d042d.jpg z4906691814909-3f78a097a3d92fed341a2a81ab111405.jpg z4906691835191-faefb6b2c09d90b5c0bb26b2d199cbad.jpg z4906687730864-f8b52208aa03884e3bf1126851c8d097.jpg z4906691867192-f16d748f8821532fef3629795fcb1b9f.jpg z4906691821614-0cd5d4222dd584a99f03d55d55f860e7.jpg z4906687723187-0bfed4cbee8dbd50f8e7f9e5031abd43.jpg z4906691849314-773a7a82f11b25db1d36e850a19c1c56.jpg z4906687738239-daccba7a96efdd8f8a45bfa8ea28a5b9.jpg z4906732121963-b59840743850faa15607ce317af285d1.jpg z4906691824895-c9f12ae2a48223a9c7cf0a5f7577add0.jpg z4906687723333-63614fc6142382fc57605ec089ff7489.jpg z4906691860219-99860a769364bbade549f57140c8d2fd.jpg z4906687738240-b981559e73c3a4fe434ced7b4046019e.jpg z4906687715148-25649cceaeefa94548d357e464f0bb17.jpg z4906691833939-bbf6a97025bcb6a04780e8c8bd6934cb.jpg z4906687726057-4f562d4c79a442865f790dd0417e3528.jpg z4906691862706-0926c980a2ce7779d3b02b263437948b.jpg z4906687742845-787594a3c7cd065efb00e679cb618069.jpg z4283631721379-a69421397a6a7d792fcd1d7750917697-3.jpg z4284848806821-3a5e04830653d2f0aa905ec97894dd17-2.jpg z4283633492717-543f81ea1656441073ce1a278c38bd4a-3.jpg z4284848809317-f250e7483027219aa09a23ba3e1795e0-8.jpg z4284848812341-d12c301f96ff1313110aa790efbdcaf9.jpg z4283633483012-748e82034dbfbba909975e13b355bb60-5.jpg z4284848812141-50b04ee09bada72eff07a74ec8266f8a-3.jpg z4283631676813-5f30603275a9700c62115097a0f6bc06-1.jpg z4283634877656-f1dd00956ab2c8ee6f34c1259102afcb-6.jpg z4283633469330-c2b2a13cd9857791f63d122d5b4d77e3-1.jpg 332325188-168350972633272-1754672619497975925-n.jpg 335037419-1155871048453156-8956897414195417865-n.jpg 335041835-1617194568730503-7637195062232061443-n.jpg 332506088-8908754302533262-9213450010941851210-n.jpg 334961444-227721723037465-7697394267136220532-n.jpg 335067003-165694242939743-4283992768901432683-n.jpg 333294634-169038222648607-4028936887863932868-n.jpg 335063972-561627036034680-6093474357178055434-n.jpg 334979999-572131581633029-2228180584807721082-n.jpg 334975634-163973376443831-8676389519171657808-n.jpg 332701893-441506784808632-1824137366527648978-n.jpg 335042801-600974855220759-3028523052545934571-n.jpg 334983189-196965929621723-1069987705772693286-n.jpg 334988148-970002707321227-7929765834119628226-n.jpg 329091547-225705573165345-4630220418861629377-n.jpg 335027947-721928876104579-6481564027820014135-n.jpg z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg
VĂN BẢN MỚI

36/TB-PGDĐT

Thông báo tổ chức Cuộc thi KHKT vòng chung khảo

Thời gian đăng: 01/12/2023

lượt xem: 151 | lượt tải:21

76-77-81/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp tháng 09

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 193 | lượt tải:83

50/KH-PGDĐT

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 250 | lượt tải:27

51/KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 357 | lượt tải:60

08/HD-PGDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 211 | lượt tải:29

09/HD-PGDĐT

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024 CẤP TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 255 | lượt tải:24

75/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 14/08/2023

lượt xem: 231 | lượt tải:33

38/KH-PGDĐT

Kế hoạch Phong trào thi đua "Chuyển đổi số"

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 324 | lượt tải:28

108/PGDĐT

Tăng cường công tác phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tải sản qua mạng viễn thông

Thời gian đăng: 18/05/2023

lượt xem: 273 | lượt tải:33

07/HD-PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 10/05/2023

lượt xem: 376 | lượt tải:190
Video Hoạt động
Thống kê
 • Đang truy cập47
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm46
 • Hôm nay9,933
 • Tháng hiện tại305,821
 • Tổng lượt truy cập1,223,920
Tin trong ngành
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi