V/v thông báo thời gian, địa điểm và danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi vòng 2 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022- 2023.

Thứ sáu - 24/02/2023 06:34
V/v thông báo thời gian, địa điểm và danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi vòng 2 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022- 2023.
V/v thông báo thời gian, địa điểm và danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi vòng 2 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022- 2023.
Căn cứ  kết quả chấm thi vòng 1 (Trình bày biện pháp) của Ban giám khảo Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian, địa điểm và danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi vòng 2 cụ thể như sau:
1. Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi vòng 2.
a) Cấp học Mầm non
STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú
01 Nguyễn Thị Thu Thảo MN Sơn Ca  
02 Lê Thị Liễu MN Sơn Ca  
03 Nguyễn Thị Bích Trâm MN Sơn Ca  
04 Nguyễn Mỹ Hà Uyên MN Sơn Ca  
05 Phạm Thu Hằng MN Sơn Ca  
06 Lê Thúy Nga MN Họa Mi  
07 Phan Thị Minh Hiếu MN Họa Mi  
08 Lơ Mu K'Thiếu MN Họa Mi  
09 Kra Jăn PLin MN Họa Mi  
10 Bùi Thị Kim Hoàng MN Họa Mi  
11 Lê Thị Kim Ánh MN Đạ Nghịt  
12 Rơ Ông K’ Biểu MN Đạ Nghịt  
13 Kơ Să K’ Jíp MN Đạ Nghịt  
14 Cil Múp K'Huyn MN Đưng K'Nớ  
15 Rơ Ông K'Binh MN Đưng K'Nớ  
16 Bon Niêng K'Thu MN Đưng K'Nớ  
17 Liêng Jrang Ma Nên MN Long Lanh  
18 Liêng Jrang My Lên MN Long Lanh  
19 Lê Thị Hồng Hiếu MN Đa Sar  
20 Lơ Mu K' Díu MN Đa Sar  
21 Kra Jăn Bên Ny MN Đa Sar  
22 Kră Jăn Lệ Quyên MN Đa Sar  
23 K ơ Să Mi Lát MN Đa Sar  
24 Kon Sơ K'Ty MN Đạ Nhim  
25 Võ Thị Thu Hoài MN Đạ Nhim  
26 Nguyễn Thị Hương Duyên MN Đạ Nhim  
27 Kon Sa BiDa MN Đạ Nhim  
28 Nguyễn Thị Thu MN Đạ Nhim  
b) Cấp Tiểu học
STT Họ và tên Đơn vị công tác Ghi chú
01 Trịnh Thị Bích Ngọc TH Trần Quốc Toản  
02 Nguyễn Thị Quế Chung TH Trần Quốc Toản  
03 Lã Thị Tươi TH Trần Quốc Toản  
04 Phan Thị Minh TH Trần Quốc Toản  
05 Hoàng Thị Hương Lan TH Trần Quốc Toản  
06 Phan Thị Hồng Xoan TH Kim Đồng  
07 Phạm Văn Quyết TH Kim Đồng  
08 Cil Múp PhiLin TH Kim Đồng  
09 Cil Múp K' Griêng TH Đưng K' Nớ  
10 Nguyễn Văn Thông TH Đưng K' Nớ  
11 Nguyễn Thị Thùy Dung TH Đạ SAr  
12 Liêng Jrang He Lơ TH Đạ Sar  
13 Kra Jăn K' Phức TH Đạ Sar  
14 Liêng Jrang Êste TH Đạ Sar  
15 Lê Thị Ngọc Thúy TH Đạ Sar  
16 Nguyễn Y vân TH Đạ Nhim  
17 Trần Thị Bích Trâm TH Đạ Nhim  
18 Kon Sa Lagip TH Đạ Nhim  
19 Vũ Thị Hương TH&THCS Long Lanh  
20 Cil Mup K Grim TH&THCS Long Lanh  
21 Vũ Thị Thùy Linh TH Xã Lát  
22 Rơ Ông K' Huyền TH Xã Lát  
23 Rơ Ông TaBitha TH Xã Lát  
 c) Cấp Trung học cơ sở.
STT Họ và tên Đơn vị công tác Ghi chú
1 Ngô Thị Hằng THCS Hùng Vương  
2 Nguyễn Thị Ngọc Huyền THCS Hùng Vương  
3 Nguyễn Thị Nhung THCS&THPT Đạ Nhim  
4 Dương Sỹ Bình THCS Xã Lát  
5 Phạm Thị Huệ THCS Xã Lát  
6 Liêng Jrang Mai Ly THCS&THPT Đạ Sar  
7 Lê Thị Huệ THCS Hùng Vương  
8 Trần Thị Giang THCS&THPT Đạ Nhim  
9 PangTing Manh THCS Đưng K’ Nớ  
10 Cil Glise TH&THCS Long Lanh  
11 Dơng Gur K’ Thu
 
TH&THCS Long Lanh  
12 Võ Thị Kim Sen THCS Hùng Vương  
13 K’ Lèn
 
THCS&THPT Đạ Nhim  
14 Liêng Hót K’ Hạnh THCS Đưng K’ Nớ  
15 Phạm Thị Huệ THCS Hùng Vương  
16 Cil Múp Huy THCS Đưng K’ Nớ  
17 Nguyễn Xuân Quang TH&THCS Long Lanh  
18 Kon Sơ Ju Wel THCS&THPT Đạ Sar  
19 Mai Thị Hồng THCS Hùng Vương  
20 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ THCS Hùng Vương  
21 Lê Tâm PTDTNT THCS Lạc Dương  
22 Kơ Să K’Lin THCS Xã Lát  
23 Dương Thị Thuỳ Liên THCS Hùng Vương  
24 Nguyễn Viết Dũng PTDTNT THCS Lạc Dương  
25 Đỗ Thị Thanh Lan THCS Hùng Vương  
26 Trần Thị Minh Châu THCS Hùng Vương  
27 Võ Trần Hải Thuý TH&THCS Long Lanh  
28 Đinh Thị Lý THCS&THPT Đạ Nhim  
29 Phạm Thị Tâm THCS&THPT Đạ Sar  
30 Nguyễn Thị Vân Anh TH&THCS Long Lanh  
31 Ngô Thị Thức THCS Hùng Vương  
2. Thời gian, địa điểm thi vòng 2
a) Thời gian: từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 02/03/2023.
b) Địa điểm
- Đối với cấp học mầm non: tại Trường MN Sơn Ca và Trường MN Đạ Sar;
- Đối với cấp học tiểu học: tại Trường TH Trần Quốc Toản và Trường TH Đạ Sar.
- Đối với cấp trung học cơ sở: tại Trường THCS Hùng Vương và Trường PTDTNT THCS Lạc Dương.
3. Khai mạc và Tổng kết khen thưởng Hội thi
- Khai mạc Hội thi: 7 giờ 30 phút ngày 01/03/2023.
- Tổng kết và khen thưởng Hội thi: 15 giờ 30 phút ngày 02/03/2023.
 - Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Lạc Dương.
 - Thành phần tham dự Khai mạc và Tổng kết Hội thi: thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và các giáo viên dự thi.
4. Thời gian, địa điểm bốc thăm
a) Đối với cấp học mầm non
- Thời gian: 8 giờ ngày 27/2/2023.
- Địa điểm: Trường MN Sơn Ca.
b) Đối với cấp tiểu học
- Thời gian: ngày 27, 28/2/2023 (danh sách giáo viên bốc thăm và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
c) Đối với cấp trung học cơ sở
- Thời gian: ngày 27, 28/2/2023 (danh sách giáo viên bốc thăm và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm: Trường PTDTNT THCS Lạc Dương.
5. Một số nội dung khác.
Đề nghị các trường thông báo cho giáo viên có tên trong danh sách đủ điều kiện thi để tham gia dự thi vòng 2 đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian quy định.
Các đơn vị trường được lựa chọn tổ chức Hội thi chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để hỗ trợ giáo viên tham gia dự thi.
Trên đây là thông báo thời gian, địa điểm và danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi vòng 2 (thực hành tiết dạy minh họa) Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023. Đề nghị các đơn vị cử giáo viên tham gia đúng thời gian, địa điểm quy định.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
z4906687726057-4f562d4c79a442865f790dd0417e3528.jpg z4906691862706-0926c980a2ce7779d3b02b263437948b.jpg z4906687742845-787594a3c7cd065efb00e679cb618069.jpg z4906691833939-bbf6a97025bcb6a04780e8c8bd6934cb.jpg z4906687730864-f8b52208aa03884e3bf1126851c8d097.jpg z4906691867192-f16d748f8821532fef3629795fcb1b9f.jpg z4906691814909-3f78a097a3d92fed341a2a81ab111405.jpg z4906687715148-25649cceaeefa94548d357e464f0bb17.jpg z4906691835191-faefb6b2c09d90b5c0bb26b2d199cbad.jpg z4906691849314-773a7a82f11b25db1d36e850a19c1c56.jpg z4906687738239-daccba7a96efdd8f8a45bfa8ea28a5b9.jpg z4906732121963-b59840743850faa15607ce317af285d1.jpg z4906691821614-0cd5d4222dd584a99f03d55d55f860e7.jpg z4906687723187-0bfed4cbee8dbd50f8e7f9e5031abd43.jpg z4906687717133-36029ac8fb4378b19b9497a45f2d042d.jpg z4906691860219-99860a769364bbade549f57140c8d2fd.jpg z4906687738240-b981559e73c3a4fe434ced7b4046019e.jpg z4906691824895-c9f12ae2a48223a9c7cf0a5f7577add0.jpg z4906687723333-63614fc6142382fc57605ec089ff7489.jpg z4283633483012-748e82034dbfbba909975e13b355bb60-5.jpg z4284848812141-50b04ee09bada72eff07a74ec8266f8a-3.jpg z4283631676813-5f30603275a9700c62115097a0f6bc06-1.jpg z4283634877656-f1dd00956ab2c8ee6f34c1259102afcb-6.jpg z4283633469330-c2b2a13cd9857791f63d122d5b4d77e3-1.jpg z4283631721379-a69421397a6a7d792fcd1d7750917697-3.jpg z4284848806821-3a5e04830653d2f0aa905ec97894dd17-2.jpg z4283633492717-543f81ea1656441073ce1a278c38bd4a-3.jpg z4284848809317-f250e7483027219aa09a23ba3e1795e0-8.jpg z4284848812341-d12c301f96ff1313110aa790efbdcaf9.jpg 334979999-572131581633029-2228180584807721082-n.jpg 332701893-441506784808632-1824137366527648978-n.jpg 334975634-163973376443831-8676389519171657808-n.jpg 335042801-600974855220759-3028523052545934571-n.jpg 334983189-196965929621723-1069987705772693286-n.jpg 329091547-225705573165345-4630220418861629377-n.jpg 335027947-721928876104579-6481564027820014135-n.jpg 334988148-970002707321227-7929765834119628226-n.jpg 335037419-1155871048453156-8956897414195417865-n.jpg 332506088-8908754302533262-9213450010941851210-n.jpg 332325188-168350972633272-1754672619497975925-n.jpg 335041835-1617194568730503-7637195062232061443-n.jpg 334961444-227721723037465-7697394267136220532-n.jpg 333294634-169038222648607-4028936887863932868-n.jpg 335067003-165694242939743-4283992768901432683-n.jpg 335063972-561627036034680-6093474357178055434-n.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg
 
VĂN BẢN MỚI

22,23/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp

Thời gian đăng: 25/03/2024

lượt xem: 54 | lượt tải:13

19/QĐ-PGDĐT-2024

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 19/03/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:7

16/QĐ-PGDĐT

Quyết định cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:12

36/TB-PGDĐT

Thông báo tổ chức Cuộc thi KHKT vòng chung khảo

Thời gian đăng: 01/12/2023

lượt xem: 247 | lượt tải:30

76-77-81/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp tháng 09

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 266 | lượt tải:104

50/KH-PGDĐT

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 361 | lượt tải:37

51/KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 472 | lượt tải:78

08/HD-PGDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 298 | lượt tải:37

09/HD-PGDĐT

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024 CẤP TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 371 | lượt tải:37

75/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 14/08/2023

lượt xem: 338 | lượt tải:43
Video Hoạt động
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,228
  • Tháng hiện tại24,597
  • Tổng lượt truy cập1,445,611
Tin trong ngành
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi