KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023

Thứ tư - 05/04/2023 05:56
KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023
KẾ HOẠCH  Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 467/KH-BGDĐT ngày 28/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích,  đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023; Quyết định số 4501/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021- 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023 như sau:  
I. MỤC ĐÍCH 
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh.  
2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, phụ huynh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; giáo dục kiến thức, kỹ năng chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và học bơi an toàn.
3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo về tổ chức, giảng dạy, hướng dẫn cho trẻ em, học sinh những kiến thức, kỹ năng để phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; kiến thức, kỹ năng dạy bơi an toàn và sơ cấp cứu ban đầu đối với tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh.  
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
1. Xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng, hình thành cho học sinh ý thức, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông.  
2. Thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt; phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, khu vui chơi, hệ thống điện, cây xanh… trong khuôn viên nhà trường; kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. 
3. Triển khai hiệu quả Tài liệu hướng dẫn Giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào học sinh bơi, học các kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.  
4. Lồng ghép các hoạt động giáo dục, các giờ học thể dục, các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường, thường xuyên tổ chức nhắc nhở, hướng dẫn học sinh các kỹ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và các kỹ năng phòng tránh; khuyến khích nhà trường tăng cường xã hội hóa; phối hợp với gia đình học sinh tổ chức dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường. 
5. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các ban, ngành địa phương và gia đình học sinh tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp Lễ, dịp hè năm 2023; tổ chức các lớp kỹ năng, bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh tham gia.  
6. Triển khai bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên dạy bơi cho các nhà trường nhằm từng bước đảm bảo số lượng, chất lượng để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở GDĐT, Bộ GDĐT tổ chức.
7. Thường xuyên cập nhật, thống kê, phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước của học sinh xảy ra tại cơ sở giáo dục và định hướng các giải pháp can thiệp.
8. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong trường học.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Các nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn thu hợp pháp khác.
3. Nguồn kinh phí xã hội hóa, các tổ chức xã hội phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Giáo dục Trung học, Phòng GDTH - GDMN
- Đầu mối phối hợp các phòng thuộc Sở và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 
- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú thực hiện các nội dung nêu trên. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện kế hoạch. 
- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình tai nạn thương tích, đuối nước và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.
3. Các đơn vị trực thuộc Sở 
- Xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương.  
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn giao thông cho học sinh. 
- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực ao, hồ, sông, suối; đặc biệt là khu vực xung quanh trường học. 
- Có các biện pháp phối hợp với gia đình để quản lý học sinh, đặc biệt là các ngày nghỉ, dịp Lễ, dịp hè 2023.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời kiến nghị, đề xuất Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
z4906687726057-4f562d4c79a442865f790dd0417e3528.jpg z4906691862706-0926c980a2ce7779d3b02b263437948b.jpg z4906687742845-787594a3c7cd065efb00e679cb618069.jpg z4906691833939-bbf6a97025bcb6a04780e8c8bd6934cb.jpg z4906687730864-f8b52208aa03884e3bf1126851c8d097.jpg z4906691867192-f16d748f8821532fef3629795fcb1b9f.jpg z4906691814909-3f78a097a3d92fed341a2a81ab111405.jpg z4906687715148-25649cceaeefa94548d357e464f0bb17.jpg z4906691835191-faefb6b2c09d90b5c0bb26b2d199cbad.jpg z4906691849314-773a7a82f11b25db1d36e850a19c1c56.jpg z4906687738239-daccba7a96efdd8f8a45bfa8ea28a5b9.jpg z4906732121963-b59840743850faa15607ce317af285d1.jpg z4906691821614-0cd5d4222dd584a99f03d55d55f860e7.jpg z4906687723187-0bfed4cbee8dbd50f8e7f9e5031abd43.jpg z4906687717133-36029ac8fb4378b19b9497a45f2d042d.jpg z4906691860219-99860a769364bbade549f57140c8d2fd.jpg z4906687738240-b981559e73c3a4fe434ced7b4046019e.jpg z4906691824895-c9f12ae2a48223a9c7cf0a5f7577add0.jpg z4906687723333-63614fc6142382fc57605ec089ff7489.jpg z4283633483012-748e82034dbfbba909975e13b355bb60-5.jpg z4284848812141-50b04ee09bada72eff07a74ec8266f8a-3.jpg z4283631676813-5f30603275a9700c62115097a0f6bc06-1.jpg z4283634877656-f1dd00956ab2c8ee6f34c1259102afcb-6.jpg z4283633469330-c2b2a13cd9857791f63d122d5b4d77e3-1.jpg z4283631721379-a69421397a6a7d792fcd1d7750917697-3.jpg z4284848806821-3a5e04830653d2f0aa905ec97894dd17-2.jpg z4283633492717-543f81ea1656441073ce1a278c38bd4a-3.jpg z4284848809317-f250e7483027219aa09a23ba3e1795e0-8.jpg z4284848812341-d12c301f96ff1313110aa790efbdcaf9.jpg 334979999-572131581633029-2228180584807721082-n.jpg 332701893-441506784808632-1824137366527648978-n.jpg 334975634-163973376443831-8676389519171657808-n.jpg 335042801-600974855220759-3028523052545934571-n.jpg 334983189-196965929621723-1069987705772693286-n.jpg 329091547-225705573165345-4630220418861629377-n.jpg 335027947-721928876104579-6481564027820014135-n.jpg 334988148-970002707321227-7929765834119628226-n.jpg 335037419-1155871048453156-8956897414195417865-n.jpg 332506088-8908754302533262-9213450010941851210-n.jpg 332325188-168350972633272-1754672619497975925-n.jpg 335041835-1617194568730503-7637195062232061443-n.jpg 334961444-227721723037465-7697394267136220532-n.jpg 333294634-169038222648607-4028936887863932868-n.jpg 335067003-165694242939743-4283992768901432683-n.jpg 335063972-561627036034680-6093474357178055434-n.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg
 
VĂN BẢN MỚI

PCCC&CNCH

Tài liệu tuyên truyền PCCC&CNCH

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 18 | lượt tải:6

22,23/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp

Thời gian đăng: 25/03/2024

lượt xem: 178 | lượt tải:30

19/QĐ-PGDĐT-2024

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 19/03/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:28

16/QĐ-PGDĐT

Quyết định cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 208 | lượt tải:29

36/TB-PGDĐT

Thông báo tổ chức Cuộc thi KHKT vòng chung khảo

Thời gian đăng: 01/12/2023

lượt xem: 377 | lượt tải:47

76-77-81/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp tháng 09

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 378 | lượt tải:153

50/KH-PGDĐT

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 508 | lượt tải:52

51/KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 648 | lượt tải:106

08/HD-PGDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 417 | lượt tải:56

09/HD-PGDĐT

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024 CẤP TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 501 | lượt tải:59
Video Hoạt động
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,481
  • Tháng hiện tại33,610
  • Tổng lượt truy cập1,552,209
Tin trong ngành
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

ĐĂNG KÝ ZOOM BẢN QUYỀN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi